Rehabilitering av alle hus og hytter.

Rehablitering er en utfordrende og spennende jobb.